Haväng

Kriminalvården II

Posted in Media, Samhälle by Jonas on 16 april 2008

Måste kommentera några saker angående reportaget i Uppdrag granskning.

1. Vi har flera öppna anstalter där intagna arbetar med bland annat djur och där intagna åker till arbete eller studerar, precis som i anstalten i Norge. Istället valde SVT att jämföra med en sluten anstalt. En av Sveriges säkraste anstalter dessutom. Vinklat så det sjunger om det.

2. Endast de som var kritiska kom till tals. Varför?

3. 95% av de intagna är på normalavdelningar, får behandling för missbruk, sex- och våldsproblematik, kriminalitet etc. Nästan lika många genomgår en utslussning där säkerheten trappas ned ju närmare frigivningen man kommer. Men i reportaget gav man intrycket att alla låses in och sen glöms bort. Vinklat igen.

4. Samtidigt som säkerheten har skärpts på de tyngsta anstalterna så har Kriminalvården satsat på dynamisk säkerhet och mängder med programverksamhet för de intagna. Det lyftes aldrig fram.


Öppen anstalt med kor och jordbruk

5. Media har alltid haft en tendens till att vilja klanka på Kriminalvården och skriva krigsrubriker. Det tycks inte spela någon roll om vi bedriver mer vård än säkerhet eller mer säkerhet än vård.  Inte konstigt att så få i verket vill prata med journalister. Och de som uttalat sig känner ofta att de vinklats, att deras synpunkter klippts sönder eller att ord ryckts ur ett sammanhang.

6. Vidare så sitter endast ett fåtal intagna på säkerhetsavdelningar och de är inte placerade där för att de är några rara och hederliga gossar som är oskyldigt dömda. Är man på en säkerhetsavdelning så finns skäl att anta att personen förbrukat miljön på en normalavdelning genom t.ex. allvarliga hot, våld, utpressning, avancerad narkotikahandel, uppvigling etc. I reportaget framställdes det som om skälet var att de pratat med media. Vinklat.

Summa summarum upplevde jag programmet som starkt vinklat och onyanserat. Att enskilda tjänstemän eventuellt begått/begår övertramp i sin tjänsteutövning är självfallet åt helskotta, men de är få och som programmet vinklades fick man intrycket att det snarare är regel än undantag att säkerhetspersonalen missköter sitt arbete. Så är det naturligtvis inte.

Tidigare inlägg inför Uppdrag Gransknings reportage finns HÄR.

Annonser